Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, modern dijital dünyada giderek artan bir endişe haline gelmiştir. Kişisel veri, bireylere ait özel bilgileri ifade eder ve bu verilerin korunması oldukça önemlidir. Kişisel veri koruma kanunu, bu konuda belirli düzenlemeler getirmiştir ve kişisel verilerin izinsiz olarak kaydedilmesi suç teşkil etmektedir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (TCK Madde 135), bireylerin özel hayatının gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu konuda alınması gereken önlemler ve kişisel veri koruma kuruluşları da oldukça önemlidir. Bu makalede, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu konusunda detaylı bilgilere yer verilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bir kişinin kimliği hakkında bilgi veren her türlü veriyi ifade eder. İsim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta, fotoğraf, ses kaydı, IP adresi gibi veriler kişisel veri kapsamına girmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve bu verilere erişim konuları kişisel veri koruma kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (TCK Madde 135) kapsamında, bu tür kişisel verilerin izinsiz bir şekilde kaydedilmesi, saklanması, paylaşılması veya başka şekillerde işlenmesi suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması önemli bir konu haline gelmektedir.

Kişisel verilerin korunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan biri de kişisel verilerin toplanma amacıyla sınırlı olması ve bu verilerin gizliliğinin korunmasıdır. Ayrıca, bu verilere yetkisiz erişimin önlenmesi ve veri sahipleri üzerindeki hakların korunması da büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, kişisel veri koruma kuruluşlarının ve kanunların belirlediği prensiplere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışanlara kişisel veri koruma eğitimleri verilerek bilinçlendirme faaliyetleri de bu süreçte oldukça önemlidir. Bu şekilde kişisel verilerin korunması sağlanarak, olası suçlardan kaçınılabilir.

240 words

Kişisel Veri Koruma Kanunu Nedir?

Kişisel Veri Koruma Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasını düzenleyen önemli bir yasadır. Bu kanun, 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kişisel Veri Koruma Kanunu, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu olarak hazırlanmış ve kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasına yönelik genel ilkeleri belirlemiştir.

Bu kanunun temel amacı, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin işlenmesi sırasında hukuka aykırı uygulamaları engellemek ve kişisel verilerin korunmasını sağlamaktır. Kanun kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun getirdiği bazı temel ilkeler şunlardır:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

Bu kanun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gibi durumları da düzenlemektedir. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) dahilindeki ihlallerin ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Kişisel Veri Koruma Kanunu, kurum ve kuruluşların kişisel veri güvenliği konusunda ciddi adımlar atmasını, gerekli teknik ve idari önlemleri almasını ve bu konuda düzenli olarak denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kanuna uyum sağlamak, kurumların itibarı ve güvenilirliği açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle, kurumların bu konuya gereken hassasiyeti göstermesi ve gerekli önlemleri almaları büyük bir önem taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi, ele geçirilmesi, yayılması veya başka bir şekilde işlenmesini ifade eder. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi veya kaydedilmesi suç teşkil eder.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) kapsamında, aşağıdaki durumlar suç teşkil eder:

 • Kişisel verilerin rızası olmaksızın kaydedilmesi veya ele geçirilmesi,

 • Kişisel verilerin başkasına verilmesi veya yayılması,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesi,

 • Kişisel verilerin işlenmesinin sağlandığı kayıt sistemlerine hukuka aykırı bir şekilde erişilmesi.

Bu suçun işlenmesi durumunda, TCK’ya göre belirlenen cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı amaçlayan mevzuatlara karşı işlenen ciddi bir suç olarak değerlendirilir.

Bu nedenle, hem bireylerin hem de kurumların kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları son derece önemlidir. Bu suça karşı etkin bir mücadele için kişisel veri koruma kanunlarına uygun hareket etmek ve bilinçli bir şekilde kişisel veri güvenliği politikaları oluşturmak büyük önem taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) hakkında konuşmadan önce kişisel verilerin korunmasının neden bu kadar önemli olduğunu anlamak önemlidir. Kişisel verilerin korunmasının önemi şu şekilde sıralanabilir:

 • Gizlilik ve Güvenlik: Kişisel verilerin korunması, bireylerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Bu sayede, kişisel verilerin izinsiz kullanımından kaynaklanan riskler en aza indirilir.

 • Hukuki Hakların Korunması: Kişisel verilerin korunması, bireylerin hukuki haklarını korur. Kişisel verilerin kötüye kullanılması durumunda hukuki süreçlerin yürütülmesi ve hak arama süreci kolaylaşır.

 • Güvenilirlik ve İtibar: Kişisel verilerin korunması, kurumların ve kuruluşların güvenilirliği ve itibarı açısından önemlidir. Müşteriler, çalışanlar ve iş ortakları tarafından güvenilir bir şekilde kişisel verilerin korunduğunu bilmek, kurumların itibarını artırır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) bu önemli konunun bir parçasıdır ve kişisel verilerin korunması, hem bireylerin hem de kurumların sorumluluğundadır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunmasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Kişisel Veri İhlali ve Cezaları

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (TCK Madde 135), ciddi sonuçları olan bir suçtur. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işlendiğinde, bu durumun ortaya çıkardığı riskleri ve beraberinde getirdiği cezaları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Kişisel veri ihlali durumunda karşılaşılabilecek olası cezalar şunlardır:

 • İdari Cezalar:

  • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu durumunda, ilgili kişi ya da kuruluşlar idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. İdari para cezaları, suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
 • Hukuki Cezalar:

  • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işleyenler, hukuki açıdan da sorumlulukla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalma riskleri bulunmaktadır.
 • Sosyal ve İş Hayatı Cezaları:

  • Kişisel veri ihlali durumunda, iş dünyasında itibar kaybı yaşanabilir. Bu durum, kişinin kariyeri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Kişisel veri ihlali ve cezaları, sadece maddi yaptırımlardan ibaret değildir. Aynı zamanda itibar kaybı ve hukuki sorumluluk gibi uzun vadeli sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu cezaların önlenmesi ve kişisel verilerin korunması için kurumların ve bireylerin bilinçlenmesi, düzenli eğitimler alması ve gerekli teknik önlemleri alması gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması, sadece kişisel veri sahipleri için değil aynı zamanda kurumlar ve işletmeler için de büyük bir önem taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınabilecek Önlemler

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) ile ilgili yasal yükümlülüklerin yanı sıra, kişisel verilerin korunması için alınacak önlemler de oldukça önemlidir. Bu önlemler, hem bireylerin hem de kurumların kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak adına alması gereken adımları içerir. İşte kişisel verilerin korunması için alınabilecek önlemler:

 1. Güçlü Şifreler Kullanın:

  • Kişisel verilere erişimi olan herkesin güçlü ve karmaşık şifreler kullanması gerekmektedir.
  • Şifrelerin düzenli aralıklarla güncellenmesi ve paylaşılmaması önemlidir.
 2. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma:

  • Tüm çalışanlar, kişisel veri koruma konusunda düzenli eğitimler almalı ve farkındalık oluşturmalıdır.
  • Çalışanların, kişisel veri ihlali durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir.
 3. Erişim Kontrolleri:

  • Kurumlar, sadece yetkili kişilerin belirli verilere erişebileceği erişim kontrolleri oluşturmalıdır.
  • Farklı seviyelerde erişim hakları tanımlanarak, gereksiz veri erişiminin önüne geçilmelidir.
 4. Güvenli Ağ ve Cihazlar:

  • Kişisel verilere erişilen ağların ve cihazların güvenliğini sağlamak için güncel güvenlik yazılımları kullanılmalıdır.

Bu önlemlerin yanı sıra, kurumların kişisel veri koruma politikalarını belirlemeleri, düzenli risk analizleri yapmaları ve veri koruma uzmanlarıyla çalışmaları da oldukça önemlidir. Kişisel verilerin korunması, hem yasal sorumluluk hem de kurumsal itibar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması, herkesin ortak sorumluluğudur.

Kişisel Veri Koruma Kuruluşları

Kişisel veri koruma kuruluşları, kişisel verilerin korunması konusunda rehberlik ve denetim sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasıyla ilgili standartların belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, kişisel verilere ilişkin ihlallerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması da bu kuruluşların sorumlulukları arasındadır.

Kişisel veri koruma kuruluşları, genellikle devlet bünyesinde veya bağımsız kuruluşlar olarak faaliyet gösterir. Bu kuruluşlar, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlama konusunda hem idari hem de teknik destek sunar. Ayrıca, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesini denetler ve gerektiğinde cezai yaptırımlar uygular.

Kişisel veri koruma kuruluşları arasında en bilineni Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Bu kurum, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin oluşturulmasından ve denetlenmesinden sorumludur. Benzer şekilde, dünyanın farklı ülkelerinde de benzer kuruluşlar bulunmaktadır ve bunlar genellikle o ülkenin kişisel veri koruma kanunlarıyla güçlü bir bağ içerisindedir.

Kişisel veri koruma kuruluşları, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar, kişisel verilere ilişkin ihlallerin önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak güvenli bir dijital ortamın oluşturulmasına katkıda bulunur.

Bu kuruluşlar, toplumun bilinçlenmesi ve eğitimi konusunda da çalışmalar yürüterek kişisel veri koruma bilincinin artmasına destek olur.

Bu bölümde kişisel veri koruma kuruluşlarının görev ve sorumlulukları hakkında daha detaylı bilgiler verdik. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) kapsamında bu kuruluşların denetim ve rehberlik faaliyetleri önemli bir yere sahiptir.

Kişisel veri koruma hakkında sıkça sorulan sorular

Kişisel veri koruma konusunda sıkça karşılaşılan bazı temel sorular bulunmaktadır. İşte, kişisel veri koruma hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları:

 • Kişisel veri nedir?
  Kişisel veri, bir kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgiyi ifade eder. İsim, soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, adres gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilir.

 • Kişisel veri koruma nedir?
  Kişisel veri koruma, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesine karşı alınan tedbirleri ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan yasal düzenlemeleri ifade eder. Bu kapsamda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve kullanılmasında belirli kurallara uyulması gerekmektedir.

 • Kişisel verilerin korunması neden önemlidir?
  Kişisel verilerin korunması, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, özel hayatın gizliliğinin sağlanması ve kişisel verilerin kötüye kullanılmasının engellenmesi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda güvenli bir dijital ortamın oluşturulması için de kişisel verilerin korunması hayati bir öneme sahiptir.

 • Kişisel veri koruma kuruluşları hangileridir?
  Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili denetim ve düzenlemeleri yapan kuruluşlar arasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) öne çıkmaktadır. Bu kurum, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, denetlemek ve uygulamakla sorumludur.

Kişisel veri koruma konusundaki diğer sorular için uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) kapsamında doğru bilgi edinmek ve kişisel veri koruma konusunda haklarınızı öğrenmek önemlidir.

Kişisel Veri Koruma Eğitimleri

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) konusunda bilinçlendirme eğitimleri, çalışanların ve kuruluşların bu konuda farkındalık kazanmalarını sağlar. Bu eğitimler, kişisel verilerin korunması konusunda yasal gereklilikleri anlamalarına ve günlük uygulamalarda doğru adımları atabilmelerine yardımcı olur.

Kişisel veri koruma eğitimleri, çalışanlara şunları öğretir:

 • Kişisel veri nedir ve neleri kapsar?
 • Kişisel veri koruma kanunu ve TCK Madde 135 hükümleri nelerdir?
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçuyla ilgili yasal cezalar ve sorumluluklar
 • Kişisel verilerin korunmasının önemi ve etkileri
 • Veri ihlali durumunda yapılması gereken adımlar
 • Kişisel veri koruma politikaları ve kuralları
 • Gerekli teknik ve organizasyonel önlemler

Ayrıca, bu eğitimler kuruluşların çalışanlarına yönelik özel senaryolar ve uygulamalı eğitimlerle desteklenir. Böylece çalışanlar, gerçek hayattaki durumlara uygun olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğrenirler.

Kişisel veri koruma eğitimleri, kuruluşların hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerine ve veri ihlallerinin önlenmesine büyük katkı sağlar. Bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması, kişisel veri koruması konusundaki bilinç düzeyinin sürekli olarak artmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel verilerin korunmasını sağlayan yasa nedir?

Kişisel verilerin korunması için Kanun No. 6698 veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yasalar, bireylerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve korunmasını düzenlemektedir.

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, bir bireyin kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgisini ifade eder. Örneğin; isim, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, fotoğraf gibi bilgiler kişisel veri kapsamına girer.

Kişisel veri ihlali nedir?

Kişisel veri ihlali, yetkisiz erişim, kayıp, çalınma veya kötüye kullanım gibi durumları kapsar. Bu durumlar sonucunda kişisel verilerin kötü niyetli veya yanlış bir şekilde kullanılması söz konusu olabilir.

Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Kişisel veri sahibi, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılma, veri erişimi, düzeltme, silme ve işleme durdurma gibi haklara sahiptir. Ayrıca, kişisel verilerinin korunmasını sağlamak adına şikayette bulunma hakkına da sahiptir.

Kişisel veri kaydetme suçu hangi yasal yaptırımlara tabidir?

Kişisel veri kaydetme suçu, Kanun No. 6698’e göre cezai yaptırımlara tabidir. Bu suçun işlenmesi durumunda, kişisel veri ihlali cezaları ve diğer yasal yaptırımlar uygulanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir