Tutuklamaya İtiraz Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Çerçevesinde Tutuklamaya İtiraz Başvurusu

Tutukluluk, bir kişinin suç işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve bu kişinin kaçmasını, delillerin kaybolmasını veya bozulmasını önlemek veya suçun işlenmesini engellemek amacıyla, belirli bir süre için özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır.

Tutuklamaya, şüpheli veya sanık tarafından itiraz edilebilir. İtiraz, tutuklama kararı veren mercie yapılır.

Tutuklamaya İtirazın Şekli

Tutuklamaya itiraz, yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesinde, itiraz eden kişinin adı, soyadı, adresi, tutuklama kararının tarihi ve gerekçesi belirtilir. İtiraz dilekçesine, itiraz eden kişinin tutuklulukla ilgili beyanları da eklenir.

Tutuklamaya İtirazın Süresi

Tutuklamaya itiraz, tutuklama kararının tebliğinden itibaren 3 gün içinde yapılmalıdır.

Tutuklamaya İtirazın Değerlendirilmesi

Tutuklamaya itiraz mercii, itirazın yerinde olup olmadığını en geç 24 saat içinde karara bağlar.

Tutuklamaya itiraz mercii, itirazın yerinde olduğuna karar verirse, tutuklama kararını kaldırır. İtirazın yerinde olmadığına karar verirse, tutuklama kararını aynen kabul eder.

Tutuklamaya İtirazın Etkisi

Tutuklamaya itiraz mercii, itirazın yerinde olduğuna karar verirse, tutuklama kararı kaldırılır ve tutuklu kişi serbest bırakılır.

Tutuklamaya itiraz mercii, itirazın yerinde olmadığına karar verirse, tutuklama kararı aynen kabul edilir ve tutuklu kişi tutukluluk halini sürdürür.

Tutuklamaya İtiraz Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tutuklamaya itiraz başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İtiraz dilekçesinin, tutuklama kararının tebliğinden itibaren 3 gün içinde yapılması gerekmektedir.
 • İtiraz dilekçesinde, itiraz eden kişinin adı, soyadı, adresi, tutuklama kararının tarihi ve gerekçesi belirtilmelidir.
 • İtiraz dilekçesine, itiraz eden kişinin tutuklulukla ilgili beyanları da eklenmelidir.

Tutuklamaya İtiraz Başvurusunda İtiraz Eden Tarafın İleri Sürebileceği Gerekçeler

Tutuklamaya itiraz eden taraf, tutuklama kararının yerinde olmadığını ileri sürerek, itiraz başvurusunda aşağıdaki gerekçeleri ileri sürebilir:

 • Şüpheli veya sanığın suç işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunmamaktadır.
 • Şüpheli veya sanık, kaçma tehlikesi oluşturmamaktadır.
 • Şüpheli veya sanık, delilleri karartma veya bozma tehlikesi oluşturmamaktadır.
 • Şüpheli veya sanık, suçun işlenmesini engelleme tehlikesi oluşturmamaktadır.

Tutuklamaya İtiraz Başvurusunda Tutuklama Kararı Veren Merciin Değerlendireceği Hususlar

Tutuklamaya itiraz mercii, itiraz başvurusunu değerlendirirken aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Şüpheli veya sanığın işlediği suçun niteliği ve ağırlığı
 • Şüpheli veya sanığın kaçma tehlikesi
 • Şüpheli veya sanığın delilleri karartma veya bozma tehlikesi
 • Şüpheli veya sanığın suçun işlenmesini engelleme tehlikesi
 • Şüpheli veya sanığın tutukluluk süresince gösterdiği tutum ve davranışları

Sonuç

Tutuklamaya itiraz, tutukluluk tedbirine karşı başvurulabilecek en önemli hukuki yoldur. Tutuklama kararının yerinde olmadığını düşünen şüpheli veya sanık, tutuklama kararının tebliğinden itibaren 3 gün içinde itiraz başvurusunda bulunmalıdır.

Tutuklamaya İtiraz Başvurusu ile ilgili destek almak için buraya tıklayabilirsiniz.