İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı, istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları yapılabilir.

1. İstinaf Başvurusu:

 • İstinaf Nedir? İstinaf, bir mahkeme kararına karşı yapılan ilk aşamalı başvurudur. İlk derece mahkemesinin kararına katılmayan taraflar, İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilir.
 • İstinaf Başvurusunun Süresi ve Usulü: İstinaf başvurusu, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Başvurunun usulüne uygun şekilde yapılması, geçerli bir itirazın temelini oluşturur.
 • İstinaf Mahkemesinin Görevleri: İstinaf Mahkemesi, dosyanın tümüyle yeniden incelenmesi yetkisine sahiptir. Hukuka aykırılıkları giderme ve mahkeme kararını denetleme yetkisi bulunur.

2. Temyiz Başvurusu:

 • Temyiz Nedir? İstinaf Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yapılan başvurudur. Temyiz, genellikle yüksek mahkemelere, yani Yargıtay’a yapılır.
 • Temyiz Başvurusunun Süresi ve Usulü: İstinaf kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz başvurusu yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi, hukuki argümanları ve talepleri içermelidir.
 • Yargıtay’ın Görev ve Yetkileri: Yargıtay, temyiz başvurusunu incelerken genellikle hukuki nitelemeler üzerinden değerlendirme yapar. Hukuka aykırılıkları tespit eder ve kararı bozma yetkisine sahiptir.

3. Kararın Düzeltme Başvurusu:

 • Kararın Düzeltme Nedir? Yargıtay’ın verdiği kararın düzeltilmesi için yapılan başvurudur. Ancak bu başvuru, kararda düzeltilmesi gereken açık bir yanlışlık veya eksiklik bulunması durumunda yapılabilmektedir.
 • Düzeltme Başvurusunun Şartları: Kararın düzeltilmesi için başvuru, kararın açıkça hukuka aykırı olması veya bir yazım hatası, hesaplama hatası veya içsel bir çelişki içermesi durumlarında yapılabilir.
 • Başvuru Süresi ve Usulü: Düzeltme başvurusu, Yargıtay kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Başvuruda düzeltilmesi talep edilen noktalar detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvurularının Sonuçları

İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvurularının sonuçları, başvurunun niteliğine göre değişir.

İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararını onaylar, bozar veya değiştirebilir. İstinaf mahkemesinin kararı, kesindir.

Temyiz başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararını onaylar, bozar veya değiştirebilir. Yargıtayın kararı, kesindir.

Kararın düzeltilmesi başvurusu, kararı veren mahkeme tarafından, kararda maddi bir hata veya yazım hatası bulunması halinde, karar düzeltilir. Kararın düzeltilmesi kararı, kesindir.

İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Başvuru süresi, ilk derece mahkemesinin hükmünün tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gündür.
 • Başvuru dilekçesinde, başvurunun gerekçesi açıkça belirtilmelidir.
 • Başvuru dilekçesine, başvuruya konu kararı içeren belge eklenmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları, hukuki sürecin devamında adil bir yargılama sağlamak amacıyla önemlidir. Bu başvurular, kararın hukuka uygunluğunu denetleyerek adaletin tecellisine katkıda bulunur. Hukuki süreçte doğru ve etkili başvurular, adalete olan güvenin korunmasına katkı sağlar.