Türkiye Cumhuriyeti Ceza Davalarında Tahliye Talepleri ve Mahkeme Süreci

Ceza davalarında şüpheli veya sanıklar, hukuki süreç boyunca mahkeme kararı ile serbest bırakılma talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin mahkemeye sunulması, belirli bir prosedür ve hukuki argümanları gerektirir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesine göre, şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında tahliye talebinde bulunabilir.

İşte Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin nasıl mahkemeye sunulduğu:

1. Tutuklama ve İlk İfade Aşaması:

 • Tutuklama Kararı: Bir kişi hakkında tutuklama kararı çıktığında, avukatı tarafından bu karara itiraz edilebilir. Tutuklama kararının hukuki dayanağı, delillerin değerlendirilmesi ve şüpheli veya sanığın kaçma şüphesi gibi unsurlara dayanır.
 • İlk İfade ve İtiraz: Tutuklama kararının ardından şüpheli veya sanık ilk ifadesini verir ve avukatı, tutuklama kararına itiraz edebilir. Bu itiraz, mahkemeye sunulacak tahliye talebinin ilk adımını oluşturabilir.

2. Tahliye Talebinin Hazırlanması:

 • Delillerin Değerlendirilmesi: Şüpheli veya sanık avukatı, tutuklama kararını temellendiren delilleri inceleyerek savunmayı güçlendirecek argümanlar belirler.
 • Kaçma ve Delilleri Yok Etme Şüphesi: Tahliye talebi hazırlanırken, mahkemenin kaçma veya delilleri yok etme şüphesini gidermeye yönelik güvenceler sunmak önemlidir.

3. Mahkemeye Sunulması:

 • Mahkemeye Başvuru: Tahliye talebi, hazırlandıktan sonra mahkemeye sunulur. Başvuruda, tutuklama gerekçelerine karşı çıkılır ve müvekkilin mahkeme sürecinde adil bir şekilde savunma yapabileceği belirtilir.
 • Tahliye Nedenleri: Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tahliye talepleri, sağlık sorunları, delillerin toplandığına dair güvenceler, kaçma şüphesinin ortadan kalktığına dair argümanlar gibi çeşitli nedenlere dayanabilir.

4. Mahkeme Süreci:

 • İlk Derece Mahkemesi Kararı: Mahkeme, tahliye talebini değerlendirir ve ilk derece mahkemesi kararı verir. Bu karar, şüpheli veya sanığın serbest bırakılması veya tutukluluk halinin devamına ilişkin olabilir.
 • İtiraz Hakları: Kararın ardından taraflar, mahkeme kararına itiraz hakkına sahiptir. İtiraz, genellikle istinaf mahkemesine yapılır ve tahliye talebi bu aşamada yeniden değerlendirilebilir.

5. Yüksek Mahkeme ve Son Karar:

 • Yargıtay İncelemesi: İtiraz üzerine Yargıtay, mahkeme kararını inceler. Yargıtay’ın değerlendirmesi sonucunda kesin bir karar ortaya çıkar.
 • Nihai Karar ve Hüküm: Yüksek mahkemenin kararı doğrultusunda nihai bir hüküm verilir. Bu süreçte, tahliye talebinin değerlendirilmesi önemli bir aşamadır.

Tahliye Taleplerinin Sunulabileceği Yerler

Tahliye talepleri, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına, kovuşturma aşamasında ise mahkemeye yapılabilir.

Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Savcısı, tahliye talebini değerlendirir ve karar verir. Cumhuriyet Savcısı, tahliye talebini kabul ederse, şüpheli veya sanığı serbest bırakır. Cumhuriyet Savcısı, tahliye talebini reddederse, şüpheli veya sanığın tutuklamaya itiraz hakkı vardır.

Kovuşturma aşamasında, tahliye talepleri, ilk derece mahkemesine yapılır. Mahkeme, tahliye talebini değerlendirir ve karar verir. Mahkeme, tahliye talebini kabul ederse, şüpheli veya sanığı serbest bırakır. Mahkeme, tahliye talebini reddederse, şüpheli veya sanığın tutukluluğuna devam kararı verir.

Tahliye Taleplerinin Değerlendirilmesi

Mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı, tahliye talebini değerlendirirken, aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunup bulunmadığı
 • Şüpheli veya sanığın kaçma, delilleri yok etme veya bozma veya suç işlemeye devam etme ihtimali
 • Şüpheli veya sanığın tutuksuz yargılanmasının, toplum güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmeyeceği

Tahliye Taleplerinin Reddedilmesi

Mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı, tahliye talebini reddederse, şüpheli veya sanık, bu karara itiraz edebilir. İtiraz, sulh ceza hakimliğine yapılır. Sulh ceza hakimi, itirazı değerlendirir ve karar verir. Sulh ceza hakimi, itirazı kabul ederse, şüpheli veya sanığı serbest bırakır. Sulh ceza hakimi, itirazı reddederse, şüpheli veya sanığın tutukluluğuna devam kararı verir.

Türkiye Cumhuriyeti ceza davalarında tahliye talepleri, adil yargılanma hakkının bir parçası olarak kabul edilir. Bu taleplerin mahkemeye sunulması, delillerin değerlendirilmesi ve hukuki sürecin adil bir şekilde işlemesi için önemlidir. Tahliye talepleri, hukuki yetkinlik gerektiren bir süreçtir ve bu süreçte deneyimli bir avukatın rehberliği önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Ceza Davalarında Tahliye Talepleri ve Mahkeme Süreci ile ilgili destek almak için buraya tıklayabilirsiniz.