Erişim engeli talebi

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Çerçevesinde İnternet Üzerindeki Bir İçeriğin Kaldırılması veya Erişiminin Engellenmesi Talebi

İnternet, günümüzde insanların bilgi edinme, haberleşme ve iletişim kurma gibi birçok ihtiyacını karşıladığı önemli bir platform haline gelmiştir. Bu nedenle, internet üzerindeki içeriklerin de hukuka uygun olması ve kişilerin haklarını ihlal etmemesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, internet üzerindeki bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulabilir. Bu talebin yapılabilmesi için, içeriğin hukuka aykırı olması ve ilgili kişinin haklarını ihlal etmesi gerekmektedir.

İçeriğin Hukuka Aykırı Olması

İçeriğin hukuka aykırı olması, içeriğin suç teşkil etmesi veya kişilik haklarını ihlal etmesi anlamına gelmektedir.

Suç teşkil eden içerikler, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçları oluşturan içeriklerdir. Örneğin, hakaret, tehdit, şantaj, terör propagandası gibi içerikler suç teşkil eden içeriklere örnek olarak gösterilebilir.

Kişilik haklarını ihlal eden içerikler ise, kişilerin onur, şeref, itibar ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerdir. Örneğin, iftira, haksız fiil, kişilik haklarına saldırı gibi içerikler kişilik haklarını ihlal eden içeriklere örnek olarak gösterilebilir.

İçeriğin İlgili Kişinin Haklarını İhlal Etmesi

İçeriğin ilgili kişinin haklarını ihlal etmesi, içeriğin ilgili kişinin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine veya malvarlığına zarar vermesi anlamına gelmektedir.

İçeriğin kişilik haklarına zarar vermesi durumunda, içeriğin ilgili kişinin onurunu, şerefini, itibarını veya saygınlığını zedelediği kabul edilmektedir. İçeriğin özel hayatın gizliliğine zarar vermesi durumunda, içeriğin ilgili kişinin özel hayatını ifşa ettiği kabul edilmektedir. İçeriğin malvarlığına zarar vermesi durumunda ise, içeriğin ilgili kişinin malvarlığını zedelediği kabul edilmektedir.

İçerik Kaldırma veya Erişim Engelleme Talebi

İçerik kaldırma veya erişimin engellenmesi talebi, Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılabilir. Talepte bulunacak kişi, içeriğin hukuka aykırı olduğunu ve ilgili kişinin haklarını ihlal ettiğini kanıtlamak zorundadır.

Talep dilekçesinde, içeriğin hukuka aykırı olduğunu gösteren delillerin sunulması gerekmektedir. Örneğin, içeriğin suç teşkil ettiğini gösteren bir suç duyurusu belgesi, içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiğini gösteren bir bilirkişi raporu veya içeriğin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini gösteren bir fotoğraf veya video gibi deliller talep dilekçesinde sunulabilir.

Talep dilekçesinde, içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebinin gerekçeleri de açıkça belirtilmelidir.

İçerik Kaldırma veya Erişim Engelleme Kararı

Sulh Ceza Hakimliği, içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebini inceleyerek karar verir. Karar, en geç dört saat içinde verilir.

Karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılara iletilir. İlgili içerik ve yer sağlayıcılar, kararın gereğini derhal yerine getirmek zorundadır.

Karar, ilgili içeriğin tümüne veya sadece bir kısmına ilişkin olarak verilebilir.

İçerik Kaldırma veya Erişim Engelleme Kararına İtiraz

İçerik kaldırma veya erişimin engellenmesi kararına, kararın tarafları tarafından itiraz edilebilir. İtiraz, kararın tebliğinden itibaren üç gün içinde yapılmalıdır.

İtiraz, kararı veren Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. İtiraz üzerine, karar veren Sulh Ceza Hakimliği tarafından yeniden karar verilir.

Karar, itiraz mercii tarafından en geç dört saat içinde verilir.

Sonuç

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, internet üzerindeki bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulabilir. Bu talebin yapılabilmesi için, içeriğin hukuka aykırı olması ve ilgili kişinin haklarını ihlal etmesi gerekmektedir.

İçerik kaldırma veya erişimin engellenmesi talebi, Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. Talep dilekçesinde, içeriğin hukuka aykırı olduğunu gösteren delillerin sunulması ve içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebinin gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Karar, en geç dört saat içinde verilir ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara iletilir. Karara karşı itiraz edilebilir.

Erişim engeli konuları ile ilgili destek almak için buraya tıklayabilirsiniz