Savcılık Şikayetleri ve Takibi

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, savcılık, kamu adına soruşturma yapan ve kovuşturma yapan bir kamu kurumudur. Şikayetler, savcılık tarafından suç işlendiğini gösteren olaylara ilişkin olarak yapılabilir.

1. Şikayetin Yapılması:

 • Mağdur veya Yetkili Tarafların Başvurusu: Suç işlendiği düşünüldüğünde, mağdur veya yetkili taraflar savcılığa başvuruda bulunabilir. Şikayet genellikle yazılı olarak yapılır ve şikayetçi, olayın detaylarını ve tanıkları belirtir.
 • İnternet Üzerinden Şikayetler: Bazı durumlarda, suçlar internet üzerinden işlendiğinde, şikayetler online olarak da yapılabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan şikayetler de kanunlar çerçevesinde değerlendirilir.

2. Şikayetin Değerlendirilmesi:

 • Savcılığın İncelemesi: Savcılık, şikayeti aldıktan sonra olayı incelemeye başlar. Gerekirse ek deliller talep edilir ve soruşturma süreci başlatılır.
 • Delil Toplama: Savcılık, şikayetin temelini oluşturan iddiaları araştırarak deliller toplar. Bu süreçte ifadeler alınır, tanıklar dinlenir ve varsa kamera kayıtları gibi teknik deliller incelenir.

3. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları:

 • Şüpheli İfade Alma: Soruşturma aşamasında, savcılık şüpheliyi ifade vermeye çağırabilir. Şüphelinin savunma hakkı korunur ve ifade alınır.
 • Soruşturma Sonucu: Soruşturma tamamlandığında savcılık, elde edilen delillere göre dava açma veya takipsizlik kararı alma yetkisine sahiptir. Takipsizlik kararı verilmesi durumunda, şikayetçiye bu karar yazılı olarak bildirilir.
 • Dava Açılması: Eğer yeterli delil bulunursa, savcılık dava açma kararı alır. Bu aşamadan sonra dava mahkemeye intikal eder.

4. Hukuki Sürecin İşlemesi:

 • Mahkeme Süreci: Dava mahkeme sürecine girdiğinde, tarafların avukatları savunma ve iddia süreçlerini yönetir. Mahkeme, delilleri değerlendirerek kararını verir.
 • İtiraz Hakları: Mahkeme kararına itiraz hakkı bulunan taraflar, gerekirse yüksek mahkemelere başvurabilirler.

Savcılık Şikayeti Nasıl Yapılır?

Savcılık şikayeti, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Cumhuriyet Savcılarına yapılabilir. Şikayet, yazılı olarak veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü olarak yapılan şikayetler, Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı tarafından tutanağa geçirilir.

Yazılı olarak yapılan şikayetlerde, şikayetçinin adı, soyadı, adresi, şikayet konusunun ne olduğu, şikayetin dayanağı olan deliller ve talepler belirtilmelidir.

Savcılık Şikayeti Nasıl Takip Edilir?

Cumhuriyet Başsavcılığı veya Cumhuriyet Savcısı, kendisine yapılan şikayeti değerlendirir. Şikayet, suç teşkil etmezse, işlemden kaldırılır. Şikayet, suç teşkil ediyorsa, soruşturma başlatılır.

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin ifadesini alır, delilleri toplar ve gerektiğinde tanık dinleyebilir. Soruşturma sonunda, Cumhuriyet Savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davası açılmasına karar verir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonunda, suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığına karar verirse, kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, şikayetçiye ve şüpheliye tebliğ edilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına karara itiraz edilebilir. İtiraz, Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

Kamu Davası Açılması

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonunda, suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunduğuna karar verirse, kamu davası açar. Kamu davası, Asliye Ceza Mahkemesinde veya Ağır Ceza Mahkemesinde görülür.

Savcılık Şikayetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Savcılık şikayetinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Şikayet, suç teşkil eden bir olaya ilişkin olmalıdır.
 • Şikayette, şikayetçinin adı, soyadı, adresi, şikayet konusunun ne olduğu, şikayetin dayanağı olan deliller ve talepler belirtilmelidir.
 • Şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Cumhuriyet Savcılarına yapılabilir.

Savcılık şikayetleri, suç işlenmesini önlemeye ve suçluların cezalandırılmasına yardımcı olan önemli bir kurumdur.

Savcılık Şikayetleri ve Takibi ile ilgili destek almak için buraya tıklayabilirsiniz.