Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu: TCK Madde 109

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenlemektedir. Bu suç kapsamında, kişinin özgürlüğünü hukuka aykırı biçimde sınırlayan fiiller suç olarak değerlendirilmektedir. Hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası ve mağdurun hakları gibi konular da bu madde kapsamında ele alınmaktadır. Hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili detaylı bilgiler ve cezaları, TCK m. 109 çerçevesinde incelenebilir. Bu suçun hangi durumlarda gerçekleştiği ve cezalarının neler olduğu, detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Madde 109 Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmayla ilgili hükümler içermektedir. Bu madde, bireylerin temel hürriyetlerini ihlal eden eylemleri düzenlemektedir. Hürriyetinden yoksun kılma suçu, mağdurun özgürlüğünü kısıtlamak, onu istemediği bir yerde tutmak veya onun hareket özgürlüğünü sınırlandırmak anlamına gelir.

Bu suç, genellikle kişiyi kaçırma, hapsederek özgürlüğünü kısıtlama, alıkoyma veya benzeri eylemlerle işlenir. Bu tür eylemler, mağdurun iradesine karşı gerçekleşir ve onun özgürlüğüne haksız bir şekilde müdahale edilmesini ifade eder.

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alarak, hürriyeti yoksun kılma suçunu işleyen kişilere karşı caydırıcı ve adaleti temin edici hükümler içermektedir. Bu madde, toplumda huzuru ve adaleti sağlamak amacıyla önemli bir rol üstlenmektedir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109) kapsamında bu suçu işleyen kişilere, yasalar tarafından belirlenen cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar, suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, madde 109’ı ihlal edenler hakkında hukuki süreç başlatılarak adaletin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 109 Kapsamında Hangi Fiiller Suç Sayılır?

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenlemektedir. Bu suç, belirli fiillerin gerçekleştirilmesiyle meydana gelir. Bu fiiller şunlardır:

 • Kişiyi hapsederek veya alıkoyarak hürriyetinden yoksun bırakmak.

  • Örneğin, birini zorla bir yerde tutmak veya bir odaya kilitlenmesini sağlamak.
 • Kişiyi başkalarıyla haberleşmekten men ederek hürriyetinden yoksun bırakmak.

  • Örneğin, birini telefon, internet veya diğer iletişim araçları kullanarak dış dünyayla iletişimini kesmek.
 • Kişinin mal varlığına el koyma veya diğer yollarla kişisel özgürlüğünü kısıtlamak suretiyle onun özgürlüğünü kişisel menfaat sağlamak amacıyla ellerinden almak.

  • Örneğin, kişinin mal varlığını gasp ederek veya tehdit ederek onun özgürlüğünü kısıtlamak.

Bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenmiş olur. Kanunda belirtilen bu fiiller, hukuki açıdan ciddi sonuçları olan eylemlerdir ve gereken cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109) kapsamında, belirtilen fiillerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve suçun unsurlarının karşılanıp karşılanmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Bu suça ilişkin detaylı bilgi ve bilinç, hem suçun işlenmesini önlemeye yardımcı olabilir hem de mağdurların haklarının korunmasına destek olabilir.

Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun cezası, mağdurun durumuna göre değişebilir. Hürriyeti yoksun kılma suçunun cezası şu şekilde belirlenir:

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmanın Cezası:

  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılan fail, 3 yıldan başlayarak 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Eğer suç işlenirken silah kullanılmışsa veya mağdur üzerinde cebir veya tehdit kullanılmışsa, ceza 5 yıldan az olmamak üzere artırılır.
  • Eğer suç, mağdurun sağlık durumuna zarar verme suçu ile birlikte işlenmişse, ceza 12 yıldan başlayarak 18 yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Mağdura Verilen Haklar:

  • Mağdurun sahip olduğu haklar çerçevesinde, tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
  • Mağdur, ceza davasının sonucuna göre manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası, suçun şiddeti ve mağdurun durumuna göre belirlenmektedir. Bu nedenle, suçun cezası hukuki süreçte titizlikle incelenmekte ve adalet doğrultusunda karar verilmektedir. Bu suçun cezası hakkında daha detaylı bilgi almak için uzman bir avukattan destek almanız önemlidir.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçu Nasıl Kanıtlanır?

Hürriyeti yoksun kılma suçu, kişinin özgürlüğünü keyfi olarak elinden almak veya kısıtlamak amacıyla işlenen bir suçtur. Bu suçun kanıtlanması için bazı unsurların ispatlanması gerekmektedir. Hürriyeti yoksun kılma suçu nasıl kanıtlanır, gelin birlikte inceleyelim:

 • Zorlama veya Kısıtlama Unsurunun Varlığı: Suçun varlığını kanıtlamak için öncelikle mağdurun zorlama veya kısıtlama altında olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu durum, tanıkların, mağdurun beyanlarının ve olayın geçtiği yerdeki delillerin incelenmesiyle ortaya çıkarılabilir.

 • Mağdurun Beyanları: Mağdurun ifadeleri, suçun varlığının kanıtlanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Mağdurun ifadeleri, suçun nasıl işlendiği, kimin tarafından işlendiği ve ne şekilde hürriyetinin kısıtlandığı konusunda önemli ipuçları sağlayabilir.

 • Fiziki Deliller: Olay yerindeki deliller, güvenlik kameraları, fiziki izler ve diğer kanıtlar da suçun varlığının kanıtlanmasında kullanılabilir.

Hürriyeti yoksun kılma suçu, bu unsurların bir araya gelmesiyle kanıtlanabilir. Ancak her durum farklı olduğu için, bu unsurların her birinin ayrı ayrı detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede adaletin yerine getirilmesi ve suçluların cezalandırılması sağlanabilir.

Bu durumda "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109)" kapsamında suçun kanıtlanması oldukça önemlidir. Suçun kanıtlanmasıyla birlikte mağdurun hakları da korunmuş olacaktır.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçunda Şikayet Şartı Var mıdır?

Hürriyeti yoksun kılma suçu TCK maddesi 109’a göre kamu davası ile cezalandırılan bir suçtur. Yani, bu suçun işlenmesi durumunda mağdurun şikayet etmesi gerekmez. Şikayet şartı bulunmamaktadır. Bu da demektir ki, mağdur suçun işlenmesi halinde, suçun işlenmesine ilişkin herhangi bir şikayet hakkına sahip değildir.

Bu durum, suçun kamuya karşı işlenen bir eylem olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, suçun işlenmesi halinde, yetkili makamlar resen yani kendi inisiyatifleriyle soruşturma başlatabilir ve gerekli adli işlemleri başlatabilirler.

Hürriyeti yoksun kılma suçuyla ilgili olarak mağdurun yapabileceği en etkili adım suçun işlendiği durumu derhal yetkililere bildirmesidir. Bunun yanı sıra, avukat desteği ile hukuki süreci başlatmak da önemlidir.

Bu durum, mağdurun haklarını korumak için önemlidir ve hukuki süreçte adalete ulaşabilmek adına önemli bir adımdır.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109) kapsamında, suçun mağduru olan kişilerin bu süreçte destek alması ve haklarını koruması oldukça önemlidir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılanın cezalandırılması nasıl gerçekleşir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan suçlu, Türk Ceza Kanunu Madde 109 uyarınca cezalandırılır. Bu suçu işleyen kişi, hapis cezası ile cezalandırılır ve cezanın süresi 3 yıldan başlamak üzere artarak devam edebilir.

Bu cezanın belirlenmesinde, suçun işlenme şekli, mağdurun durumu, suçlunun kastı gibi unsurlar dikkate alınır. Eğer suç karmaşık ve planlı bir şekilde işlenmişse, ceza daha ağır olabilir. Ayrıca, suçlu eğer görevli bir kamu görevlisiyse veya suça silahla tehdit eşlik etmişse, cezası daha da ağırlaşabilir.

Ancak hafifletici nedenler de göz önünde bulundurulabilir. Örneğin, suçlu mağduru derhal serbest bırakmışsa, pişmanlık duyduğunu belirtmişse veya mağdur zarar görmemişse, cezada indirim yapılabilir.

Sonuç olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işleyenler, TCK Madde 109 uyarınca belirlenen cezalara tabi tutulurlar. Bu cezalar, suçun niteliğine ve işlenme şekline göre değişkenlik gösterebilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109) kapsamında, suçlunun cezalandırılması adaletin yerine getirilmesi için önemlidir.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçunda Belirtilen Cezalar Nelerdir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun işlenmesi durumunda belirtilen cezalar şunlardır:

 • Hapis Cezası: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işleyen kişi, 3 yıldan başlayarak 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Hapis cezası, suçun ağırlığına göre belirlenir ve mahkeme tarafından takdir edilir.

 • Adli Para Cezası: Ayrıca, hürriyeti yoksun kılma suçu işleyen kişiye adli para cezası da verilebilir. Bu ceza miktarı, suçun işlenme şekline, mağdurun durumuna ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilir.

 • Görevden Alınma veya Meslekten Çıkarma: Hürriyeti yoksun kılma suçu işleyen kamu görevlisi ise ayrıca görevden alınma veya meslekten çıkarma cezası ile karşılaşabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi kapsamında belirtilen cezalar, suçun ciddiyeti, etkileri ve mağdurun durumu göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından karar verilir. Bu kapsamda, suçun işlenme şekline, mağdurun durumuna ve diğer etkenlere bağlı olarak farklı ceza türleri uygulanabilir. Bu çerçevede, hükümlülerin suçunun ağırlığına göre hapis cezası, adli para cezası veya kamu görevlisi ise görevden alınma veya meslekten çıkarma gibi farklı cezalara maruz kalabileceği unutulmamalıdır.

Bu makalede "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109)" kavramına odaklanarak, suçun belirtilen cezalarını detaylı bir şekilde ele aldık. Bu doğrultuda, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi kapsamında belirlenen cezaların suçun ciddiyeti ve mağdurun durumu gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçunda Mağdurun Hakları

Hürriyeti yoksun kılma suçu mağdurları, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi kapsamında çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar şunlardır:

 • Adil Yargılanma Hakkı: Mağdur, suçlunun adil bir şekilde yargılanmasını talep etme hakkına sahiptir. Suçlunun savunmasının yanı sıra mağdurun hakları da gözetilmelidir.

 • Tazminat Hakkı: Mağdur, hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle maddi ve manevi zararlara uğramışsa, bu zararların tazmin edilmesini talep edebilir. Tazminat, mağdurun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için önemli bir hak olarak karşımıza çıkar.

 • Dokunulmazlık Hakkı: Mağdur, hürriyeti yoksun kılma suçu nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmemeyi talep etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda mağdurun kişisel dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerekir.

 • Güvenlik Hakkı: Hükümet ve yetkili kurumlar, mağdurun güvenliğini sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Hürriyeti yoksun kılma sonucunda mağdurun güvenliği riske girmişse, gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu haklar, hürriyeti yoksun kılma suçu mağdurlarının korunması ve adaletin sağlanması amacıyla önem taşımaktadır. Bu hakların ihlali durumunda mağdur, yasal yollara başvurarak haklarını arama hakkına sahiptir. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK m. 109) kapsamında mağdurların haklarının korunması adaletin temel unsurlarından biridir.

Hürriyeti Yoksun Kılma Suçuyla İlgili Basit Hürriyetten Yoksun Kalma Suçu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hürriyetinden yoksun kılma suçu ve basit hürriyetten yoksun kalma suçu, her ikisi de kişinin özgürlüğünü kısıtlama eylemlerini içermekle birlikte, belirli farklılıklara sahiptir. İşte bu suçlar arasındaki temel farklar:

 • Suçun Niteliği:

  • Hürriyeti Yoksun Kılma Suçu: Kişiyi bir yerden alıkoyma veya bir yere götürme eylemi, şiddet veya tehdit kullanılarak gerçekleşir.
  • Basit Hürriyetten Yoksun Kalma Suçu: Kişinin özgürlüğünü kısıtlayan eylemler şiddet veya tehdit olmaksızın gerçekleşir.
 • Cezai Yaptırım Farkı:

  • Hürriyeti Yoksun Kılma Suçu: TCK madde 109 uyarınca ağır cezai yaptırımlara tabidir.
  • Basit Hürriyetten Yoksun Kalma Suçu: Daha hafif cezai yaptırımlara tabidir.
 • Suçun Unsurları:

  • Hürriyeti Yoksun Kılma Suçu: Şiddet veya tehdit kullanılarak kişinin hareketlerinin sınırlanmasıyla gerçekleşir.
  • Basit Hürriyetten Yoksun Kalma Suçu: Kişinin özgürlüğünün bilerek kısıtlayıcı eylemlerle gerçekleşir.

Bu farklılıklar göz önüne alındığında, her iki suç türü de kişilerin özgürlüğüne zarar veren eylemlerdir, ancak suçun niteliği, cezai yaptırımları ve işlenme biçimleri açısından önemli farklılıklar gösterir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, bir kişinin başkaları tarafından hürriyetinden yoksun bırakılması veya bu kastla kaçırılmasıyla gerçekleşir. Kişiyi başkalarının denetimine bırakma veya kaçırma fiili, bu madde kapsamında suç teşkil eder.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu hangi cezayı öngörür?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, TCK’nın 109. maddesine göre cezalandırılır. Bu suçun cezası, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmasına neden olan kişiye göre değişebilir. Eğer suç kamu görevlisince işlenmişse, ceza daha ağır olabilir. Hürriyetinden yoksun bırakılan kişinin durumu da ceza miktarında etkili olabilir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla suçlanmanın cezası nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla suçlanmanın cezası, suçun türüne, işlenme şekline ve mağdurun durumuna bağlı olarak değişebilir. TCK’nın 109. maddesi uyarınca, hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs etmek dahi suç teşkil eder. Dolayısıyla, suçun ağırlığına göre ceza miktarı belirlenir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla suçlanma durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla suçlanma durumunda yapılması gereken ilk adım, bir avukata danışmaktır. Avukat, kişinin haklarını korur ve savunma sürecinde destek sağlar. Ayrıca, suçlama ve deliller hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu nedenle, yetkili avukat yardımıyla sürecin adımları atılmalıdır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlediğimi düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Eğer bir kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığınızı düşünüyorsanız, derhal bir avukata başvurmalısınız. Avukat, adalet sistemi içinde size rehberlik edebilir, size hakkınızda neler yapmanız gerektiği konusunda bilgi verebilir. Yasal süreçler ve savunma hakkı konusunda size yardımcı olacak ve durumunuzu en iyi şekilde savunmanızı sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir