Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK Madde 155)

Güveni kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nda TCK Madde 155’te düzenlenmiştir. Bu suçun tanımı, cezası ve işlenmesi hakkında detaylı bilgilere bu yazımızda yer vereceğiz. Ayrıca güveni kötüye kullanma suçu ile ilgili yargıtay kararları, tazminat davaları, avukatlık süreci ve savunma stratejileri hakkında da bilgiler sunacağız. Bu suçun önlenmesi için alınabilecek tedbirler konusuna da değineceğiz. Güveni kötüye kullanma suçu ile ilgili her türlü detayı bu yazımızda bulabileceksiniz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Tanımı ve Cezası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, kişilerin birbirlerine karşı olan güven ilişkisini suiistimal etmelerini ifade eder. Bu suçu işleyen kişi, karşı tarafın kendisine olan güvenini kötüye kullanarak ona zarar verir veya haksız çıkar sağlar. Güveni Kötüye Kullanma Suçu’nun cezası, mağdurun zararına ve suçun niteliğine göre değişiklik gösterir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Cezası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu’nun cezası, mağdura verilen zararın niteliğine, suçun işlenme şekline ve suçlunun kastına göre belirlenir. Genellikle bu suçtan dolayı hapis cezası uygulanır.

 • Mala zarar verme veya haksız çıkar sağlama durumunda: Hapis cezası iki yıldan başlayarak altı yıla kadar uzayabilir.
 • Kişinin hatıri sayılan bir sırrını açıklama veya ifşa etme durumunda: Hapis cezası altı aydan başlayarak iki yıla kadar uzayabilir.
 • Suçun işlenmesi nedeniyle mağduriyet durumunda: Hapis cezası üç yıldan başlayarak altı yıla kadar uzayabilir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, mağduriyet durumunu önlemek ve suçluları caydırmak amacıyla ciddi cezai yaptırımlara tabidir. Bu nedenle, bu suçu işlemekten kaçınmak önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için konusunda uzman bir avukattan destek alabilirsiniz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu İçin Gerekli Unsurlar

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçu oluşturan unsurlar şunlardır:

 • Dolaylı Kast: Failin, mağdurun güvenini kötüye kullanarak ona zarar verme kastıyla hareket etmesi gerekmektedir.

 • Mağdurun Güveninin Kötüye Kullanılması: Mağdurun, fail hakkında güven duyması ve bu güvenin suçun işlenmesinde etkili olması gerekmektedir.

 • Haksız Menfaat Sağlama Amacı: Failin, mağdurun güvenini kötüye kullanarak kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlama amacı gütmelidir.

 • Suçun Gerçekleşmesi: Mağdurun güveninin kötüye kullanılması sonucunda haksız bir menfaat sağlanmış olmalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, yalnızca mağdurun maddi zarara uğraması durumunda değil, aynı zamanda manevi zarar görmesi durumunda da söz konusu olabilmektedir. Bu suçun oluşabilmesi için yukarıda belirtilen unsurların bir arada bulunması gerekmektedir. Bu unsurlar, suçun oluşabilmesi için yasal bir dayanak oluşturur ve hukuki süreçlerde dikkate alınır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, bu unsurların detaylı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken karmaşık bir konudur. Bu suçla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, yasal süreçlerde doğru adımlar atabilmek adına oldukça önemlidir. Bu sebeple, suçun unsurları hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak büyük bir önem taşır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun ceza hukuku açısından değerlendirilmesi aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Suçun Tanımı ve Cezası: Güveni kötüye kullanma suçu, kişilerin kendisine karşı olan güveni kötüye kullanarak başkalarını zarara uğratmalarını ifade eder. Bu suçu işleyen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, suçun işlenmesi durumunda mağdurun maddi ve manevi zararlarının tazminini de sağlamakla yükümlüdür.

 • Diğer Suçlarla Karşılaştırılması: Güveni kötüye kullanma suçu, dolandırıcılık veya hırsızlık gibi suçlarla karıştırılmamalıdır. Zira bu suç, mağdurun güveninin suiistimal edilmesiyle gerçekleşirken, diğer suçlar malını veya parasını zorla almak veya aldatmak suretiyle işlenmektedir.

 • Yargıtay Kararları: Yargıtay’ın güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili verdiği kararlar, suçun unsurları ve cezai yaptırımları konusunda önemli açıklamalarda bulunmaktadır. Bu nedenle, güveni kötüye kullanma suçu davalarında Yargıtay kararlarının dikkate alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu’nun ceza hukuku açısından değerlendirilmesi, suçun tanımı, cezası, diğer suçlarla karşılaştırılması ve Yargıtay kararları gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Bu kapsamda, suçun işlenmesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılaşılacağı unutulmamalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Güveni Kötüye Kullanma Suçu’na ilişkin Yargıtay kararları, suçun hükümlülüğüne ve cezasına dair önemli açıklamalar içermektedir. Yargıtay kararları, bu suçun yasal unsurlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu’na ilişkin bazı Yargıtay kararları şunlardır:

 • Karar 1: Yargıtay’ın 12. Ceza Dairesi, TCK Madde 155 kapsamında verdiği bir kararda, suçun oluşması için güvenin kötüye kullanılmasının yanı sıra, bu kötüye kullanmanın bir haksızlık oluşturması gerektiğini vurgulamıştır.

 • Karar 2: Bir başka Yargıtay kararında ise, suçun işlenmesinde kastın varlığının aranacağı belirtilmiş ve dikkatsizlikle işlenen eylemlerin bu suç kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Bu kararlar, Güveni Kötüye Kullanma Suçu’nun yasal unsurlarının ve suçun işlenme şeklinin nasıl değerlendirildiği konusunda aydınlatıcıdır. Bu nedenle avukatlar ve hukuk profesyonelleri, Yargıtay’ın bu kararlarını dikkate alarak savunma stratejilerini oluşturmalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu’na ilişkin Yargıtay kararları, suçun hükümlülüğüne ve cezasına ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Bu nedenle, bu kararların incelenmesi, bu suçla ilgili davalarda önemli bir rehber olabilir.

Güveni Kötüye Kullanma TCK Madde 155’in İşlenmesi Durumunda Takip Edilen Süreç

Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK Madde 155), işlendiği takdirde belirli süreçlerin takip edilmesini gerektirir. Bu süreçler genellikle şu adımlardan oluşur:

 • Soruşturma Aşaması:

  • İhbar veya suç duyurusu üzerine başlatılır.
  • Emniyet veya savcılık, olayla ilgili delilleri toplar.
  • Şüpheli ifade vermek üzere ifadeye çağrılabilir.
 • Kovuşturma Aşaması:

  • Şüpheli hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilir.
  • Mahkeme, delilleri ve tanıkları dinler.
  • Karar duruşması sonucunda hüküm verilir.
 • Yargıtay İncelemesi:

  • Hükümlü veya mağdur, karara itiraz edebilir.
  • Yargıtay, dosyayı inceleyerek hukuka uygunluk kontrolü yapar.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu durumunda takip edilen süreç, ihbarın yapıldığı zamandan itibaren başlar ve kararın kesinleşmesiyle son bulur. Bu süreçte, suçu işleyen kişinin hakları gözetilirken, mağdurun da adaletin tecellisi için gerekli adımlar atılır. Güveni Kötüye Kullanma Suçu, işlenen olayın detaylarına göre farklı cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak önemlidir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun İşlenmesi Halinde Tazminat Davaları

Güveni Kötüye Kullanma Suçu işlendiğinde, mağdurun maddi ve manevi zararlarının telafisi için tazminat davaları açılabilir. Bu davalarda, mağdurun yaşadığı zararların detaylı bir şekilde ortaya konması ve suçun işlendiği durumun etkilerinin belgelenmesi oldukça önemlidir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu kapsamında tazminat davası açılırken dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:

 • Mağdurun yaşadığı maddi zararlar (ekonomik zararlar, tedavi masrafları, iş gücü kaybı vs.) ve manevi zararlar (ruhsal travma, itibar kaybı, psikolojik etkiler vs.) detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Tazminat davası sürecinde adli delillerin toplanması ve bu delillerin davalı tarafın kusurunu ortaya koyması oldukça önemlidir.
 • Mahkeme sürecinde, suçun işlenmesi nedeniyle oluşan etkilerin adil bir şekilde tazmin edilmesi için detaylı bir inceleme yapılır.
 • Tazminat miktarı, mağdurun yaşadığı zararların boyutuna göre belirlenir ve bu süreçte uzman bir avukatın danışmanlığı oldukça faydalı olabilir.

Tazminat davaları sürecinde, hukuki destek almak ve mahkeme sürecini etkili bir şekilde yürütmek oldukça önemlidir. Bu süreçte bir avukatın profesyonel yardımı, mağdurun haklarının korunmasında ve adil bir tazminat alınmasında yardımcı olabilir. Güveni Kötüye Kullanma Suçu mağdurları, tazminat davaları sürecinde hak ettikleri adaletin sağlanması için hukuki destekten faydalanabilirler.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Avukatlık Süreci ve Savunma Stratejileri

Güveni Kötüye Kullanma Suçu durumunda, bir avukatın etkili bir savunma stratejisi belirlemesi oldukça önemlidir. Bu noktada, birkaç savunma stratejisi göz önünde bulundurulabilir:

 • Delil İncelemesi: Avukat, olaya ilişkin delilleri detaylı bir şekilde inceleyerek müvekkilinin lehine olan unsurları tespit etmelidir. Olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi, savunma stratejisinin temelini oluşturur.

 • İfade Hazırlığı: Müvekkilin ifadesinin mahkemede etkili bir şekilde verilmesi için avukat, müvekkiliyle birlikte detaylı bir ifade hazırlığı yapmalıdır. İfade sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmeli ve müvekkilin doğru bir şekilde ifade vermesi sağlanmalıdır.

 • Hukuki Yetkinliğin Kullanımı: Avukat, güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili mevzuatı çok iyi bilerek, müvekkilinin savunmasını hukuki zeminde güçlü bir şekilde sağlamalıdır. Kanıtları hukuki olarak doğru bir şekilde değerlendirmeli ve mahkemede bu doğrultuda savunma yapmalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu durumunda, bir avukatın profesyonel destek sağlaması, adil bir yargılama süreci ve müvekkilin haklarının korunması adına son derece önemlidir. Bu süreçte avukat, yasalara dikkatle uyarak, müvekkilinin haklarını savunmalı ve adil bir şekilde temsil etmelidir. Bu noktada, avukatın detaylı bir hazırlık ve hukuki yetkinliği, müvekkilin lehine sonuçlar elde etmede kritik bir rol oynar.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Önlenmesi için Alınabilecek Tedbirler

Güveni Kötüye Kullanma Suçu yasal bir süreç gerektiren ciddi bir suçtur. Bu suçun önlenmesi için alınabilecek çeşitli tedbirler bulunmaktadır:

 • Eğitimler: Çalışanlara, özellikle yöneticilere güveni kötüye kullanma suçu konusunda eğitim verilmesi, bu suçu tanımaları ve nasıl önleyebilecekleri konusunda bilinçlendirilmeleri son derece önemlidir.

 • Güvenlik Politikaları: Şirketlerin, kurumların veya kuruluşların güvenlik politikalarını belirlemesi ve bu politikaların net bir şekilde çalışanlara iletilmesi gerekmektedir. Kurum içi güvenlik politikalarına uyulması için de düzenli kontroller yapılmalıdır.

 • Transparan İletişim: Çalışanlar arasında şeffaf iletişim kurulması, herkesin sorumluluklarını bilmesi ve işbirliği içinde hareket etmesi sağlanmalıdır.

 • İzleme ve Denetim Mekanizmaları: Şirketler, çalışanların faaliyetlerini belirli aralıklarla izleyen ve denetleyen mekanizmalar oluşturmalıdır. Böylece potansiyel suçları önleme ve erken müdahale imkanı elde edilir.

 • Whistleblower Politikası: Çalışanlara, güveni kötüye kullanma durumlarını bildirmeleri için teşvik eden ve bu tür ihlallerin gizliliğini koruyan bir whistleblower politikası oluşturulmalıdır.

Bu tedbirlerin yanı sıra, güveni kötüye kullanma suçunun önlenmesi için etkili yasal düzenlemelerin oluşturulması da son derece önemlidir. Bu şekilde suçun önlenmesi ve hukuki süreçlerin daha sağlıklı yürütülmesi sağlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Güveni kötüye kullanmak, Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde tanımlanan bir suçtur. Bir kişi, başka bir kişinin kendisine olan güvenini kötüye kullanarak ona zarar verirse, bu suç işlenmiş olur.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre, güveni kötüye kullanma suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca para cezası da öngörülebilir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kimlere Karşı İşlenebilir?

Güveni kötüye kullanma suçu, kişinin başkalarına karşı işlediği bir suçtur. Dolayısıyla, bu suç, kişinin güvenini kötüye kullanarak zarar verdiği herkese karşı işlenebilir.

Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suçu Arasındaki Fark Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçu ile dolandırıcılık suçu arasındaki fark, güveni kötüye kullanma suçunda kişinin sadece güvenin kötüye kullanılmasıyla zarar vermesi, dolandırıcılık suçunda ise kişinin aldatma yoluyla maddi menfaat sağlamasıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçuna Karşı Nasıl Hareket Edilmelidir?

Güveni kötüye kullanma suçuna karşı mümkünse hukuki yollara başvurulmalı ve ilgili makamlara başvurarak suç duyurusunda bulunulmalıdır. Ayrıca, kişinin güvenini kötüye kullanan kişilerden uzak durulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir