Ceza Davaları Yargıtay Aşamaları

Ceza davaları, yargıtay aşamalarıyla oldukça karmaşık bir sürece tabidir. Bu süreçte dava açılırken dikkat edilmesi gerekenler, yargıtay süreci nedir, yargıtay’a başvuru için gereken belgeler ve yargıtay karar alma süreci gibi önemli konular bulunmaktadır. Bu blog makalesinde, ceza davaları yargıtay aşamaları konusunda detaylı bilgi verilecek ve yargıtay sürecine dair merak edilen tüm soruların cevaplarına ulaşabileceksiniz. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenerek yargıtay başvurusu sürecinde avantaj sağlayabilirsiniz.

Dava Açılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ceza davaları yargıtay aşamaları, dava sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Dava açılırken titizlikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Hukuki Danışmanlık Alın: Ceza davaları karmaşık süreçlerdir. Bu nedenle dava açmadan önce mutlaka bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir.
 • Delillerin Toplanması: Dava sürecinde kullanılacak delillerin titizlikle toplanması, korunması ve sunulması büyük önem taşır. Bu aşamada avukatınızın tecrübesi oldukça önemlidir.
 • Müracaat Edilecek Mahkeme: Dava açılacak mahkemenin doğru seçilmesi, dava sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önemlidir. Ceza davalarında yetkili mahkeme belirlenirken dikkatli olunmalıdır.
 • Dava Ücretleri ve Masraflar: Dava açılırken gerekli olan harç, vekalet ücreti gibi masrafların gözden kaçırılmaması gerekmektedir.
 • Dava İçeriğinin Belirlenmesi: Dava dilekçesinde yer alacak iddiaların ve savunmanın dikkatlice belirlenmesi, dava sürecinin sağlıklı yürütülmesi için önemlidir.

Bu noktalara dikkat edilmesi, ceza davalarının yargıtay aşamalarında daha başarılı bir süreç geçirilmesini sağlayabilir.ğıtay aşamaları, dava süreçleri için oldukça kritik bir aşamadır.

Yargıtay Süreci Nedir?

Ceza davaları yargıtay aşamaları, dava sürecinin önemli bir aşamasını oluşturur. Yargıtay, kararın hukuka uygunluğunu denetleyen bir mercidir. Yargıtay süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

 • Yargıtay’a başvuru süreci: Kararın kesinleşmesinin ardından, temyiz incelemesi için Yargıtay’a başvuru yapılır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken belgeler bulunmaktadır.
 • Dosya incelemesi: Yargıtay, dosyayı inceleyerek hukuka uygunluk ve usul yönünden bir denetim yapar.
 • Karar verme süreci: Yargıtay, dosya incelemesi sonucunda bir karar verir. Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda kesinleşir.

Bu süreçte, Yargıtay kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yargıtay’ın rolü, adaletin sağlanmasında büyük önem taşır ve hukuki süreçte adil bir denetim mekanizması olarak işlev görür. Bu nedenle, ceza davalarında Yargıtay süreci iyi anlaşılmalı ve gerektiğinde profesyonel bir avukatın danışmanlığı alınmalıdır. Bu süreçte, beklenen süre ve adımlar doğru bir şekilde belirlenmeli ve takip edilmelidir.

Yargıtay’a Başvuru İçin Gereken Belgeler

Yargıtay’a başvuruda bulunurken dikkat edilmesi gereken belgeler şunlardır:

İtiraz dilekçesi: Yargıtay’a başvuruda bulunmak için öncelikle itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, temyiz sebepleri detaylı bir şekilde açıklanmalı ve dosyaya ilişkin bilgiler verilmelidir. Ayrıca, kararın bozulması talep edilmelidir.

Mahkeme kararı: Yargıtay’a başvuru yapılırken, mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ile birlikte dosyanın diğer belgeleri de sunulmalıdır.

Kimlik belgesi: Yargıtay başvuru sürecinde, başvuru sahibinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge de ibraz edilmelidir.

Vekaletname: Eğer başvuruyu avukat üzerinden yapılıyorsa, vekaletname de gereklidir. Vekaletname, avukatın başvuruyu yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir.

Bu belgeler, Yargıtay’a yapılacak başvuruda eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır. Belgelerin eksik olması, başvurunun reddedilmesine sebep olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Unutulmaması gereken bir diğer husus ise Yargıtay’a başvuru süresinin takip edilmesidir. Başvuru süresi içerisinde gerekli belgelerin toplanıp başvurunun yapılması, başvurunun kabul edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yargıtay’a başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, Yargıtay sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Bu nedenle bu adımların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte bir avukattan destek almak da, başvurunun olumlu sonuçlanması açısından oldukça faydalı olacaktır.

Bu şekilde Yargıtay’a başvuru için gerekli belgeleri tamamlayarak, süreci eksiksiz bir şekilde başlatabilirsiniz.

Yargıtay’ın Karar Alma Süreci

Ceza davaları Yargıtay aşamaları, Yargıtay’ın karar alma sürecini içerir. Yargıtay’ın karar alma süreci şu adımlardan oluşur:

İnceleme Aşaması: Yargıtay, dosyayı inceleyerek hukuka uygunluğunu ve mahkeme kararının doğruluğunu değerlendirir. Bu aşamada, dosya içeriği detaylı bir şekilde incelenir ve gerekli görülürse ek deliller talep edilebilir.

Karar Alma Aşaması: Yargıtay, inceleme sonucunda kararını verir. Karar alma süreci adil yargılanma hakkı ve kanunun üstünlüğü prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilir. Yargıtay’ın verdiği kararlar, önemli emsal niteliği taşır ve ülke genelinde benzer davalara ışık tutar.

Kararın Açıklanması: Yargıtay’ın kararları, dosyanın duruşmasız incelendiği durumlarda yazılı olarak açıklanır. Kararın açıklanmasının ardından ilgili taraflara bildirilir ve dosya mahkemeye gönderilir.

Bu süreçte, Yargıtay’ın karar alma süreci hakkında doğru bilgiye sahip olmak ve gerekli adımları takip etmek, başvurunun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu aşamada, gerekli belgelerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde sunulması, karar alma sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar.

Ceza davalarında Yargıtay’ın rolü

Ceza davalarında Yargıtay, oldukça önemli ve etkili bir role sahiptir. Yargıtay, ceza davalarını inceleyerek adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına yardımcı olur. İşte ceza davalarında Yargıtay’ın rolüne ilişkin bazı önemli noktalar:

 • Kararların İncelenmesi: Yargıtay, verilen kararları inceleyerek hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu sayede, hatalı kararların düzeltilmesi sağlanır.
 • Hukuka Uygunluk Denetimi: Yargıtay, kararları hukuka uygunluk açısından denetler ve hukuka aykırı kararların düzeltilmesini sağlar.
 • Yargıtay Kararlarının Önemi: Yargıtay’ın verdiği kararlar, benzer davalarda emsal teşkil eder ve yargı pratiğini belirler.
 • Adaletin Sağlanması: Yargıtay, adaletin tecellisine yardımcı olarak, hukuka uygun ve adil kararların alınmasını sağlar.

Ceza davalarında Yargıtay’ın rolü, adaletin sağlanması ve hukuka uygunluk açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, Yargıtay’a başvurulmadan önce dikkatlice hareket etmek ve gerekli süreçleri takip etmek büyük önem taşır.

Yargıtay Başvurusu Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ceza davaları, Yargıtay aşamaları öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu adımlar, başvurunun daha sağlıklı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Hak Düşürücü Süreler: Yargıtay başvurusu için belirlenen hak düşürücü süreleri göz önünde bulundurun. Bu süreler, başvuru için belirlenen zaman sınırlarını ifade eder. Süre aşıldığında başvuru yapılamayabilir.

Hukuki Danışmanlık Alın: Yargıtay başvurusu öncesinde bir avukattan hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir. Profesyonel bir destek, başvurunun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır.

Başvuru Belgelerini Kontrol Edin: Yargıtay başvurusu için gereken belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın. Belgelerin eksik veya hatalı olması, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

Bu adımları takip ederek, Yargıtay başvurusu öncesinde gerekli dikkatleri göstermek, başvurunun etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu süreçte profesyonel bir avukatın destek alınması da oldukça önemlidir.

Yargıtay Kararlarına İtiraz Etme Süreci

Yargıtay kararlarına itiraz etme süreci, ceza davaları için oldukça önemlidir. Eğer Yargıtay tarafından verilen bir karardan memnun değilseniz, belirli şartlar altında bu karara itiraz edebilirsiniz. İtiraz süreci şu adımlardan oluşur:

 • İtiraz Süresi: Yargıtay kararlarına itiraz etmek için belirli bir süreniz bulunmaktadır. Bu süre 15 gün olup, kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.
 • İtiraz Dilekçesi: İtiraz süreci, yazılı bir dilekçe ile başlar. Dilekçenizde, Yargıtay’ın verdiği karara neden itiraz ettiğinizi, gerekçelerinizi ve taleplerinizi detaylı bir şekilde belirtmelisiniz.
 • Belgelerin Sunulması: İtiraz dilekçenizle birlikte, Yargıtay kararını etkileyebilecek belgeleri de sunmanız gerekmektedir.
 • İtirazın İncelenmesi: Dilekçe ve belgelerin sunulmasının ardından Yargıtay, itirazı inceleyerek karara bağlar.

Ceza davaları için Yargıtay kararlarına itiraz etme süreci belirli kurallara ve prosedürlere bağlı olduğundan, bir avukatın profesyonel danışmanlığı bu süreçte oldukça önemlidir. Kararlı ve bilinçli bir şekilde hareket etmek, olumlu sonuç almanıza yardımcı olacaktır.

Yargıtay Kararları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davalarında Yargıtay kararlarıyla ilgili pek çok soru akla gelebilir. İşte sıkça sorulan sorulardan bazıları:

Yargıtay kararları nedir?

 • Yargıtay kararları, mahkemelerin verdiği kararların kanunlara uygunluğunu denetleyen ve gerekli gördüğü takdirde bozma veya onama yapan Yargıtay tarafından verilen kararlardır.

Yargıtay kararlarına nasıl itiraz edilir?

 • Yargıtay kararlarına karşı ayrıca itiraz süreci bulunmamaktadır. Ancak, kararın hukuka aykırı olduğuna dair belirli şartlar altında Yargıtay’a başvurulabilir.

Yargıtay kararı ne kadar sürede çıkar?

 • Yargıtay kararları, dosyanın niteliğine, yoğunluğa ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç ay içinde sonuçlanabilir.

Yargıtay kararlarına itiraz etme hakkı kimlere aittir?

 • Yargıtay kararlarına, davalı ve davacı tarafından avukat aracılığıyla itiraz edilebilir.

Bu sıkça sorulan soruların cevaplarına dikkat ederek Yargıtay kararlarıyla ilgili daha net bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Bu süreçte doğru adımları atmak için uzman bir avukattan destek almanız da önemlidir.

Yargıtay Başvurusu Sürecinde Avukatın Rolü

Ceza davalarında Yargıtay’a başvuru sürecinde avukatların önemli bir rolü vardır. Avukatlar, Yargıtay sürecinde müvekkillerini temsil eder ve gereken hukuki adımları atarlar. Yargıtay başvurusu sürecinde avukatların rolü şu şekilde özetlenebilir:

Hukuki Danışmanlık: Avukatlar, müvekkillerini Yargıtay başvuru süreci hakkında bilgilendirir ve gereken hukuki danışmanlığı sağlar.

Başvuru Dosyasının Hazırlanması: Avukatlar, Yargıtay’a başvuru için gerekli olan dosyayı hazırlar ve gerekli belgelerin toplanmasında müvekkiline yardımcı olurlar.

Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi: Yargıtay sürecinde avukatlar, dava dosyasının incelenmesi, dilekçe ve belgelerin sunulması gibi hukuki işlemleri yürütürler.

Mahkeme Duruşmalarında Temsil: Gerekli durumlarda avukatlar, Yargıtay duruşmalarında müvekkillerini temsil eder ve savunmalarını sunar.

Avukatlar, Yargıtay başvurusu sürecinde müvekkillerinin haklarını korur ve adil bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Bu nedenle, ceza davalarında Yargıtay aşamaları için tecrübeli bir avukatın danışmanlığı önemlidir.

Yargıtay Sürecinde Beklenen Süre ve Adımlar

Ceza davalarında Yargıtay süreci, adliye süreçlerinin en uzun süren aşamalarından biridir. Bu süreç genellikle şu adımlardan oluşur:

Yargıtay başvurusunun yapılması: İlk olarak, Yargıtay’a başvuru yapılmalıdır. Bu başvurunun yapılması için belirli bir süre bulunmaktadır ve bu süreye dikkat edilmelidir.

İnceleme süreci: Yargıtay başvurusu yapıldıktan sonra dosya ilgili daireye gönderilir ve incelemeye alınır. İnceleme süreci oldukça uzun sürebilir ve dosyanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Karar verme süreci: Dosyanın incelenmesinin ardından Yargıtay üyeleri, dosya hakkında karar verir. Bu süreç de genellikle uzun zaman alabilir ve belirli bir süre içinde sonuçlanmayabilir.

Yargıtay sürecinde beklenen süre ve adımlar dosyanın içeriğine, karmaşıklığına, Yargıtay’ın iş yüküne ve diğer pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte, adli destek ve danışmanlık almak önemli olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davaları ne zaman Yargıtay aşamasına gelir?

Bir ceza davası Yargıtay aşamasına geldiğinde, daha önceki aşamalarda alınan kararların temyizi için başvurulur. Yargıtay aşamasına gelmesi için mahkemenin kararına karşı temyiz yolunun açık olması gerekir. Bu genellikle hapis cezası olan davalar için geçerlidir.

Yargıtay aşamasına itiraz etmek için ne yapılmalı?

Yargıtay aşamasına itiraz etmek için, mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından incelenmesi talebinde bulunulmalıdır. Bu talep, yetkili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilir. İtiraz dilekçesinde, davanın hangi sebeplerle temyiz edildiği ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir.

Yargıtay kararları kesin midir?

Evet, Yargıtay kararları kesindir. Yargıtay, temyiz incelemesini yaparak daha önce verilmiş olan kararları denetler. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay’ın verdiği kararlar kesinleşir ve değiştirilmesi mümkün olmaz.

Yargıtay aşamasında avukatın rolü nedir?

Yargıtay aşamasında avukat, temyiz dilekçesini hazırlar ve Yargıtay’a sunar. Ayrıca, Yargıtay üzerinde etkili savunma yapmak ve davanın temyiz sürecini takip etmek de avukatın görevidir. Avukat, Yargıtay’ın inceleme ve karar süreçlerinde de müvekkilini temsil eder.

KAYNAK : Av. Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı-Şişli-İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir