TÜKETİCİ HUKUKU

  • Tüketici mahkemeleri nezdinde tespit ve eda davası olmak üzere her nevi davanın açılması, takibi ve neticelendirilmesi,
  • Tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılacak başvurular,
  • Tüketici sözleşmelerinin hazırlanması ve/veya revizesi,