TAZMİNAT HUKUKU

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
  • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları, hatalı estetik uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları),
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan her nevi alacak, cezai şart ve tazminat davaları,
  • Fikir ve Sanat Eserlerinden ve/veya Sınai mülkiyet haklarından (marka,patent,tasarım) kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,