ŞİRKETLER HUKUKU

  • Şirket kuruluş süreci,
  • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi,
  • Sermaye artırım ve azaltımları, ana/esas sözleşme değişiklikleri,
  • Halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi gibi her bir aşamada şirketlere hukuki danışmalık ve destek,
  • Şirket tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesiyle birlikte iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi gibi konularda da hukuki danışmanlık ve hukuki destek
  • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
  • Rekabet hukukuna uyum,
  • Rekabet Kurumu’na başvurular
  • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  • Şirketlerle ilgili her nevi hukuk dalına dayanan, düzenli hukuki danışmanlık.