MARKA VE TELİF HAKLARI

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakkı alanlarında her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlığa ilişkin hukuksal destek,
  • Telif hukukuna ilişkin her nevi sözleşmenin, muvafakatnamenin hazırlanması, revizesi, incelenmesi,
  • Telif hukukunda mali hakların devri ve manevi hakların kullanımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve revizesi,
  • Marka devir ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması, revizesi
  • Marka tescil sürecinin ön araştırma, tescil ve sonrasında korunma olarak yürütülmesi; koruma altına alınmış olan marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin müvekkillerimize ait hakların ihlalleri halinde hukuki sürecin yürütülmesi
  • Türk Patent ve Marka Kurumu başta olmak üzere Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve dahi meslek birlikleri de dahil ilgili mercilere gerekli tüm başvuruların yapılması ve takibi,
  • Hak ihlallerine yol açan ürünlerin toplatılmasına ilişkin karar alınması, imhası, suç faillerinin cezalandırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi,
  • Önleyici hukuki danışmanlık