KİRA HUKUKU

  • İşyeri veya konut, alt kira ve dahi her nevi kira sözleşmesinin hazırlanması ve/veya revizesi
  • Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı olarak gerek mahkemeler gerekse icra daireleri nezdinde gereken tüm hukuki adımların atılması,
  • Mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler uyarınca  gündelik hayatın olağan beklentilerini aşması üzerine piyasa koşullarına uyarlanması ve revize edilmesi,
  • Kira bedelinin tespiti ile kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, kiralananın tahliyesi ve dahi her nevi kiradan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
  • Hukuki danışmanlık