İŞ HUKUKU

  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, işe iade davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması,
  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi,
  • Avukatlık danışma hizmetleri.