BASIN VE MEDYA HUKUKU

  • Medya hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri,
  • Reklam sözleşmeleri,
  • Menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi, medya organları kanalıyla yapılan her türlü onur kırıcı, şeref ve haysiyeti yaralayıcı hakaret ve iftira içeren yayına karşı hukuk yollarının yürütülmesi bağlamında gerek tazminat hukuku açısından gerek tekzip başvuruları açısından uğranılan zararın tazmininin sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
  • Reklam ve Medya bağlantılı hakaret, iftira ve benzeri suçlarla ilgili süreçlerin yargı mercileri nezdinde her aşamada takibi.